WikiaDe slag van de bomen

Samenvatting - In het dertiende-eeuwse Rode boek van Hergest is een groep gedichten opgenomen die bekend staat als het Boek van Taliesin. Als maker van een aantal van deze gedichten geldt een zekere Gwion, die de dichtersnaam Taliesin aannam: Gwion / Taliesin is een personage dat is geïnspireerd door het wijze kind Gwion, die in de Romance van Taliesin prins Elphin bevrijdde via een vertoon van wijsheid waarmee hij alle vierentwintig hofdichters van koning Maelgwyn en hun leider, de opperbard Heinin, versloeg. Een van de gedichten in het Boek van Taliesin is de Câd Goddeu, 'De slag van de bomen'. Graves geeft in dit hoofdstuk een ingenieuze interpretatie van dit gedicht, dat hij beschouwt als 'een potpourri, die zorgvuldig op orde moet worden gebracht', in de dertiende eeuw geschreven door een nieuwe Gwion. De Câd Goddeu is niet de beschrijving van een fysieke slag, het is een intellectuele slag, die werd uitgevochten in de hoofden en met de tongen van geleerden. Want 'de oude poëtische mysteriën zijn door de voortdurende vijandigheid van de kerk een rommeltje geworden, maar ze hebben een hoopvolle toekomst nu de literatuur buiten de kloosters tot bloei is gekomen'. Wat er uit de bus komt, is een reeks bomen, die opgesteld staan in de slagorde van een 22-letterig bomenalfabet.


Terug naar de Hoofdpagina

Hoofdstuk 3

Discussie hoofdstuk 2